Историја


Професори Катедре у пензији

Захарије Бркић 
Бранислав Шеварлић
Јован Симовљевић
Мирјана Вукићевић-Карабин
Јован Лазовић
Драгутин Ђуровић
Илија Лукачевић (Катедра за механику)
Јелена Милоградов-Турин
Трајко Ангелов 
Мике Кузманоски 
Надежда Пејовић


Бивши чланови и сарадници Катедре

Јован Скуљан
Милан Вулетић
Мирко Нагл
Предраг Пуношевац
Златко Ћатовић
Јелена Петровић
Тамара Плавшин
Катарина Ковач
Никола Витас
Иштван Винце
Стево Шеган
Александра Ћипријановић