Студије на Математичком факултетуМатематика (4 год.)

Информатика (4 год.)

Астрономија и астрофизика (4 год.)

I година заједничка. Од II година 6 модула.

I i II година као на програму Информатика.

ММ Теоријска математика и примене

МЛ Професор математике и рачунарства

МП Примењена математика

МС Статистика, актуарска и финансијска математика

МР Рачунарство и информатика

И Информатика

АИ Астроинформатика
Диплома: астроном
Додатак: астроинформатика

АФ Астрофизика
Диплома: астроном
Додатак: астрофизичар

МА Астрономија
Диплома: математичар
Додатак: астроном
Студијски програм Астрономија и астрофизикаАстрономија и астрофизика

Основне академске студије (4 год.), 2 модула.
Астроинформатика Астрофизика

Mастер академске студије (1 год.), 2 модула.

2AA Астроинформатика 2AФ Астрофизика
 

Докторске студије (3 год.)

 
3AAФ Астрономија и астрофизика
Диплома: доктор астрономије


Основне академске студије

МОДУЛИ:

Дужина студија: 4 године (8 семестара)       
Укупан број еспб: 240

Након завршетка основних академских студија стиче се звање Астроном.

План студија


Mастер академске студије

МОДУЛИ:

Дужина студија: 1 година (2 семестра)       
Укупан број еспб: 60

План студија


Докторске студије

Дужина студија: 3 године (6 семестара)       
Укупан број еспб: 180

План студија