Пројекти


Пројекти у периоду 2019-2022.


Пројектни циклус 2011-2019.

Пројекти у оквиру основних истраживања у области гео-науке и астрономија, одобрени за финансирање од стране Министарства просвете и науке у периоду 2011-2014. (продужени до 2020).

Ostali projekti:


Пројектни циклус 2006-2010.


Пројектни циклус 2002-2005.