dr Jelena Milogradov-Turin

redovni profesor u penziji


E-mail: jelenam@matf.bg.ac.rs


Bibliografija


Pogledajte bibliografiju.

Odabrani naučni radovi:


J.Milogradov-Turin:
LOOP I (THE NORTH POLAR SPUR) REGION - A QUASI RADIO HALO,
1985 IAU Symp., 106, 245
J.Milogradov-Turin, F.G.Smith:
A SURVEY OF THE RADIO BACKGROUND AT 38 MHz,
1973, Mon. Not. R. Astron. Soc., 161, 269
D.Urošević, J.Milogradov-Turin:
DISTANCES TO THE ORIGEM AND THE MONOCEROS LOOPS,
1998, Serb. Astron. J., 157, 35
J.Milogradov-Turin, D.Urošević:
GEOMETRY OF LARGE RADIO LOOPS AT 1420 MHz,
1997, Bull. Astron. Belgrade, 155, 41


Biografija


Rođena je 28.1.1935. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je 1959. na Fizičkoj grupi PMF u Beogradu. Magistrirala je 1972. na University of Manchester, Engleska, a doktorirala 1982. na Univerzitetu u Beogradu, iz oblasti astronomskih odnosno astrofizičkih nauka. Od 1960. zaposlena na PMF (Katedri za mehaniku i astronomiju, docnije Katedri za astronomiju, pa Institutu za astronomiju) odnosno na sadašnjem Matematičkom fakultetu (na Katedri za astronomiju). Držala je vežbe iz Opšte astrofizike, Praktične astrofizike, Osnova zvezdane astronomije, Teorijske astrofizike, Astronomskog nastavnog praktikuma, Radio-astronomije i Matematike I . Držala je i konsultacije iz Osnova zvezdane astronomije i Praktične astrofizike. Predavala je Radio-astronomiju, Istoriju i metodiku nastave astronomije i Osnove astrofizike. Za docenta je izabrana 1983, za vanrednog profesora 1989. a za redovnog 2002. godine. Bila je stipendista University of Manchester, Engleska, 1966-1968, i Britanskog saveta, u leto 1979. godine. Glavne oblasti naučnog rada su joj  galaktička radio-astronomija i istorija jugoslovenske astronomije. Bila je član Međunarodne astronomske unije i predstavnik SRJ u njenoj komisiji br. 46, za nastavu astronomije.  Bila je od 1987. do 1991. i od 1996. član Nacionalnog komiteta za astronomiju. Bila je član i Evropskog astronomskog društva. Objavila je 42 naučna rada u domaćim i stranim časopisima, 26 stručnih radova i saopštila 32 referata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Koautor je skripti Izabrana poglavlja zvezdane astronomije (sa I. Atanasijevićem) (1964, 1974). Bila je rukovodilac  jedne doktorske i tri magistarske teze. Dobitnik je plakete KNU za popularizaciju nauke. Popularišući astronomiju štampala je 51 članak. Bila je član uredništva časopisa Vasiona od 1969, urednik od 1975. do 1982, zamenik urednika od 1996. do 1997, a od 1969. je urednik rubrike Prilozi školskoj nastavi. Od 1994. godine član je uredništva Mladog fizičara, a od 2000. zamenik urednika. Održala je brojna predavanja na narodnim univerzitetima, Istraživačkoj stanici Petnica, školama, seminarima, radiju i televiziji. Od 1995. do 1999. godine bila je Upravnik Narodne opservatorije i Planetarijuma u Beogradu. Od 1998. godine predsednik Društva astronoma Srbije. Bila je predsednik Ovlašćenog nacionalnog (astronomskog) olimpijskog komiteta. Citirana je u SCI (od 1971. godine) 34 puta. Preminula je 2011.