Studentska letnja praksa u Češkoj


Studentska letnja praksa održava se na opservatoriji Ondřejov, Republika Češka (http://www.asu.cas.cz/) na osnovu Sporazum o saradnji Matematičkog fakulteta, Univrziteta u Beogradu i Astronomskog instituta Češke akademije nauka (broj 548/1 od 03.10.2008). Pohađaju je studenti treće i četvrte godine tokom leta, u trajanju od tri nedelje. Studenti su uključeni u naučni rad profesionalnih astronoma i astrofizičara na sledećim odeljenjima:

Opservatoriji Ondřejov, Republika Češka.
 
Dvometarski teleskop.
 Radio-teleskop za posmatranje Sunca.
 

Reflektor 65cm za posmatranje malih tela Sunčevog sistema.
 Pripremu za letnju praksu možete pronaći na adresi http://poincare.matf.bg.ac.rs/~donic/vezbe.html.