Bibliografija


Bibliografije članova Katedre

Dr Trajko Angelov [dvi] [ps]

Dr Mike Kuzmanoski [dvi] [ps]

Dr Jelena Milogradov-Turin [dvi] [ps]

Dr Ištvan Vince [dvi] [ps]

Dr Stevo Šegan [dvi] [ps]

Dr Nada pejović [dvi] [ps]

Dr Olga Atanacković-Vukmanović [dvi] [ps]

Mr Dejan Urošević [dvi] [ps]Udžbenici i monografije
 1. Vojislav Mišković: Zbirka rešenih zadataka iz opšte astronomije,[prvi deo], izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1956.

 2. Vojislav V. Mišković: Opšta astronomija - I deo: Sferna trigonometrija, izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1960.

 3. Vojislav V. Mišković: Hronologija astronomskih tekovina II, izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, Beograd, 1976.

 4. Jovan Lazović: Osnovi teorije kretanja Zemljinih veštačkih satelita, izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1976.

 5. Jovan L. Simovljević: Osnovi teorijske astronomije, izdavač Građevinska knjiga, Beograd, 1977.

 6. Milutin Milanković: Istorija astronomske nauke od njenih prvih početaka do 1727,[reprint drugog izdanja iz 1954], izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1979. (141 strana).

 7. Dr Dragutin Đurović: Matematička obrada astronomskih posmatranja, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, izdavač IŠRO "Privredno-finansijski vodič", Beograd, 1979. (346 strana).

 8. Milutin Milanković: Osnovi nebeske mehanike, treće izdanje, izdavač Naučna knjiga, 1980. (97 strana).

 9. Dr Branislav M. Ševarlić i dr Zaharije M. Brkić: Opšta astronomija: osnove klasičnih astronomskih disciplina za studente Prirodno-matematičkog fakulteta, drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje, izdavač Naučna knjiga, 1981. (601 strana).

 10. Dr Branislav M. Ševarlić: Istorija astronomske nauke od Njutnovog doba do naših dana, izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenski zavod za produktivnost rada, Beograd, 1986. (194 strane).

 11. Milutin Milanković: Osnovi nebeske mehanike, četvrto izdanje, izdavač Naučna knjiga, 1988. (97 strana).

 12. Dr Milivoje J. Rakić: Praktična astrofizika: skripta, Univerzitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 1988. (97 strana).

 13. Dr Mirjana Vukićević-Karabin: Teorijska astrofizika, izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1994. (303 strane).

 14. Milutin Milanković: Nebeska mehanika, serija "Predavanja na Beogradskom univerzitetu", izdanje Zadužbine Luke Ćelovića-Trebinjca, Beograd, 1935, novo-retrospektivno-neizmenjeno izdanje Vesta Co. Beograd, 1995. (218 strana).

 15. Milutin Milanković: Nebeska mehanika i Istorija astronomske nauke od njenih prvih početaka do 1727.; redaktor M. Dimitrijević, serija "Izabrana dela/Milutin Milanković knj. 3.", izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997. (464 strane).

 16. Robin M. Grin: Astronomija: klasika u novom ruhu, serija "Predavanja na Beogradskom univerzitetu", u prevodu S. Šegana, N. Pejović i Z. Ćatovića, izdavač Vesta Company, Beograd, 1998. (388 strana).

 17. Mirjana Vukićević-Karabin i Olga Atanacković-Vukmanović: Opšta astrofizika, izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

 18. Dejan Urošević i Jelena Milogradov-Turin: Teorijske osnove radio-astronomije, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 2007.


[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka]

[oglasna tabla] [kontakt] [linkovi] [english]