XIII NACIONALNA KONFERENCIJA JUGOSLOVENSKIH ASTRONOMA

PRVO OBAVEŠTENJENAUČNI ORGANIZACIONI KOMITET
J. Milogradov-Turin (ko-predsednik, Matematički fakultet, Beograd)
G. Popović (ko-predsednik, Astronomska opservatorija, Beograd)
G. Đurašević (Astronomska opservatorija, Beograd)
Z. Knežević (Astronomska opservatorija, Beograd)
M. Kuzmanoski (Matematički fakultet, Beograd)
N. Pejović (Matematički fakultet, Beograd)
LOKALNI ORGANIZACIONI KOMITET
O. Atanacković-Vukmanović
K. Kovač
A. Kovačević
R. Pavlović
D. Urošević
KONTAKT ADRESA
LOK XIII nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma
Katedra za astronomiju
Matematički fakultet
Studentski trg 16, 11000 Beograd
e-mail:astronom@matf.bg.ac.yu
http://www.matf.bg.ac.yu/katedre/astronomija/ index.html
Tel: (+381 11) 638-715
Fax: (+381 11) 630-151

XIII nacionalna konferencija jugoslovenskih astronoma održaće se u Beogradu, 17-20. oktobra 2002. godine. Konferencija će se sastojati od predavanja po pozivu domaćih i stranih naučnika (40 min), izlaganja doktorskih (30 min) i magistarskih (20 min) teza objavljenih u periodu između dve konferencije (1999 - 2002), kraćih saopštenja (10 min) i postera. Na Konferenciji će biti prikazani radovi iz svih oblasti astronomije i tema vezanih za astronomiju iz drugih srodnih nauka. Preliminarni program Konferencije će uslediti po prijemu prijava u drugom obaveštenju.

Skupština Društva astronoma Srbije biće održana 19. oktobra 2002. godine kada će biti podnet izveštaj o radu i izabran novi upravni odbor, nadzorni odbor i Nacionalni komitet. Za poslednji dan Konferencije se predviđa izlet na planinu Vidojevica kod Prokuplja, do mesta gde se planira izgradnja Astronomske stanice.

Knjiga apstrakata će biti štampana pre, a Zbornik radova neposredno posle Konferencije. Način pripreme tekstova (apstrakata i članaka) u TEX-u biće prikazan u drugom obaveštenju.

Učesnici Konferencije ne plaćaju kotizaciju.


KRAJNJI ROKOVI
10. maj 2002 - prijava za Konferenciju
10. septembar 2002 - prijem apstrakata
15. juni 2002 - drugo obaveštenje
5. oktobar 2002 - program Konferencije