Karte neba nad Beogradom


Karte neba koje možete skinuti sa ove strane urađene su korišćenjem shareware verzije programa SKYMAP 3.2 (za Windows). Sve karte su u GIF formatu.Mreže horizontskih i ekvatorskih koordinata na prolećnom nebu.

1. januar 2000. godine

1. februar 2000. godine

1. mart 2000. godine

1. april 2000. godine

1. maj 2000. godine

Tela Sunčevog sistema na nebu iznad Beograda 3. maja 2000. godine.

1. jun 2000. godine

1. jul 2000. godine

1. avgust 2000. godine

1. septembar 2000. godine

1. oktobar 2000. godine

1. novembar 2000. godine

1. decembar 2000. godine


[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla] [kontakt] [linkovi]