Internet prezentaciju
Katedre za astronomiju
videćete u njenom izvornom obliku,
ako imate instaliran font
VERDANA,
ako je rezolucija vašeg monitora
1024x768
i ako koristite
UNIVERSAL ALPHABET (UTF-8).

Prezentacija je postavljena
1. decembra 1999.

Poslednje izmene:
21. maj 2002.


  
Katedra za astronomiju
  Istorija

  Nastavno osoblje

  Nastava

  Nauka

  Oglasna tabla

  Kontakt

  Linkovi


 
[engleski/english]