Računarska laboratorija

Na katedri za astronomiju za izvodjenje nastave i nastavno-naučni rad nastavnika i saradnika koristi se računarska tehnologija. Nekoliko kurseva na redovnim studijama imaju vežbe koje studenti izvode na računarima. Zato je Katedra za astronomiju oformila mini računarsku laboratoriju u učionici Katedre, gde studenti formiraju i testiraju svoje programe. Tu se u početku nalazilo 5 računara (XT, 386 i 486). Tokom školske godine 1999/2000 nabavljena su jos cetiri racunara 486-ice sa kolor monitorima i mrežnim karticama. U planu je povezivanje ovih računara na Internet. Za svoj nastavno-naučni rad nastavnici i saradnici Katedre koriste 5 računara i dva laserska štampača koji se nalaze u prostorijama Katedre. Ovih 5 računara imaju izlaz na Internet.

sl. 1.a. Mini računarska laboratorija (nekad) u učionici Katedre za astronomiju.

sl. 1.b. Mini računarska laboratorija (danas) u učionici Katedre za astronomiju.

sl. 2. Pentijum pro sa HUB-om.


sl. 3. 486 na 133MHz i laserski štampač HP II.


sl. 4. Pentijum na 133MHz i laserski štampač HP V.
 

sl. 5. Pentijum na 100MHz.
 


[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka]

[oglasna tabla] [kontakt] [linkovi] [english]