Jelena Zupan
zvanje: Asistent pripravnik

trenutno je na odsustvu

e-mail: J.Petrovic@astro.uu.nl

biografija:
Jelena Zupan rođena je 24. marta 1974. godine u Prištini. Osnovnu i srednju školu završila je u Pančevu. Na smeru Astrofizika Matematičkog fakulteta u Beogradu diplomirala je 1998. godine. Dobila je nagradu "Prof. Zaharije Brkić" za najboljeg studenta koji je te godine diplomirao. Oktobra 1998. godine primljena je na mesto asistenta-pripravnika na Katedri za astronomiju za predmete: Opšta astrofizika, Praktična astrofizika, Teorijska astrofizika, Metodika nastave i istorija astronomije. Trenutno je na poslediplomskim studijama, na smeru Astrofizika, gde je izabrala da se bavi problemima strukture i evolucije zvezda.