Mr Bojan Arbutina
zvanje: Asistent

predmeti (2006/2007):
odabrani naučni radovi:B. Arbutina, D. Urošević, M. Stanković, Lj. Tešić (2004):
L-D DEPENDENCE FOR SUPERNOVA REMNANTS AND ITS CONNECTION WITH THE Σ - D RELATIONB. Arbutina, D. Urošević (2005):
Σ - D RELATION FOR SUPERNOVA REMNANTS AND ITS DEPENDENCE ON THE DENSITY OF THE INTERSTELLAR MEDIUMB. Vukotić, B. Arbutina, D. Urošević (2007):
ON THE MAGNETIC FIELD EVOLUTION IN SHELL-LIKE SUPERNOVA REMNANTS

e-mail:
arbo@matf.bg.ac.yu
barbutina@aob.bg.ac.yu


"homepages":
http://www.aob.bg.ac.yu/~barbutina/
http://alas.matf.bg.ac.yu/~af98003/
http://solair.EUnet.yu/~arbo/

biografija:
Rođen je 1977. godine u Beogradu. Osnovnu školu i prve tri godine gimnazije pohađao je u Slatini i Glini, u Hrvatskoj, a završnu godinu u X beogradskoj gimnaziji, gde je maturirao. Dve godine studirao je Građevinski fakultet u Beogradu. Studije astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu upisao je školske 1998/99. godine i diplomirao 2003. Poslediplomske studije astrofizike na Katedri za astronomiju upisao je, po odsluženju vojnog roka, školske 2004/05. godine i istovremeno se zaposlio kao istraživač-pripravnik na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom "Značaj tipa supernove za hidrodinamičku i radio-evoluciju njenog ostatka" odbranio je 26.XII 2005. godine. Magistarski rad nagrađen je Nagradom grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke u 2005. godini. Školske 2006/07 izabran je za asistenta na Katedri za astronomiju do 1/3 radnog vremena. Bavi se oblastima izučavanje supernovih, njihovih ostataka i izučavanje tesnih dvojnih sistema. Objavio je do sada 8 naučnih radova, 7 u međunarodnim časopisima. Od 2005. godine pomoćnik je urednika domaćeg naučnog časopisa Serbian Astronomical Journal i uređuje internet prezentaciju Publikacija Astronomske opservatorije.