NEBESKA MEHANIKA I TEORIJA KRETANJA ZEMLJINIH VEŠTACKIH SATELITA
smer: astronomija, astrofizika
semestar: VII (2+0), VIII (2+0)


UVOD. Problemi nebeske mehanike i teorije kretanja Zemljinih veštačkih satelita. Keplerovi zakoni. Njutnov zakon gravitacije.

PROBLEM DVAJU TELA I NEPOREMEĆENO KRETANJE PLANETA OKO SUNCA. Postavljanje problema. Integrali tržišta. Oba vektorska integrala diferencijalne jednačine neporemećenog heliocentričnog kretanja planeta. Geometrijsko značenje dobijenih vektorskih integrala. Razni drugi oblici dobijenih integrala. Šesti skalarni integral vektorske diferencijalne jednačine. Konačni vektorski oblik opštih integrala diferencijalne jednačine neporemećenog kretanja planeta oko Sunca. Izračunavanje vektorskih elemenata iz inicijalnih uslova. Problem satelita sveden na problem dvaju tela. Veza izmedju vektorskih i eliptičnih elemenata planetskog kretanja.

PROBLEM N TELA. Postavljanje problema. Opšti integrali problema n tela. Translatorno kretanje Sunčevog sistema. Laplasova invarijabilna ravan.

OPŠTA TEORIJA PLANETSKIH POREMEĆAJA. Diferencijalne jednačine heliocentričnog kretanja planeta. Osnovne vektorske jednačine računa poremećaja. Lagranževe zagrade i njihove osobine.

UVOĐENJE VEKTORSKIH ELEMENATA U RAČUN POREMEĆAJA. Izračunavanje Lagranževih zagrada vektorskih elemenata. Diferencijalne jednačine vektorskih elemenata.

OSVRT NA KLASIČNU TEORIJU POREMEĆAJA. Diferencijalne jednačine eliptičkih elemenata. Integraljenje prethodnih diferencijalnih jednačina planetskih poremećaja. Klasifikacija poremećaja.

SEKULARNI POREMEĆAJI. Značaj sekularnih poremećaja. Diferencijalne jednačine sekularnih poremećaja. Sekularni poremećaji planeta. Neki opšti zaključci iz dobijenih integrala.

LAPLASOVA JEDNAčINA. SFERNE FUNKCIJE. Laplasov operator u ortogonalnim koordinatama. Gravitacioni potencijal. Laplasova jednačina. Sferne funkcije. Ležandrovi polinomi. Razvoj funkcije na sfernoj površi u red po sfernim funkcijama. Adiciona teorema sfernih funkcija.

RAZVOJ GRAVITACIONOG POTENCIJALA. Razvoj potencijala čvrstog tela u red po sfernim funkcijama. Gravitacioni potencijal sferoida. Potencijal Zemljinog privlačenja. Opšti Zemljin elipsoid. Normalni gravitacioni potencijal Zemlje.

POREMEĆAJNO UBRZANJE ZBOG ZEMLJINE SPLJOŠTENOSTI. Koordinate poremećajnog ubrzanja od drugog člana razvoja Zemljinog normalnog potencijala.

DIFERENCIJALNE JEDNAčINE POREMEĆENOG KRETANJA. Diferencijalne jednačine poremećenog kretanja Zemljinog veštačkog satelita. Diferencijalne jednačine eliptičnih elemenata putanje Zemljinog veštačkog satelita sa koordinatama poremećajnog ubrzanja. Jednačine za longitudu ulaznog čvora, parametar i nagib putanje. Jednačine za ekscentričnost, pravu anomaliju i argument latitude paricentra (perigeja). Jednačine za lambda1 i lambda2. Jednačina za argument latitude. Rešavanje prethodnog sistema jednačina metodom uzastopnih aproksimacija.

SEKULARNI POREMEĆAJI SATELITA. Sekularni poremećaji eliptične putanje Zemljinog veštačkog satelita. Sekularni poremećaji zbog uticaja necentralnosti Zemljinog privlačenja. Poremećaji perioda obilaženja eliptične putanje. Drakonistički period obilaženja. Siderički period obilaženja u ulaznom čvoru putanje.
[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]