ZVEZDANI SISTEMI
smer: astronomija
semestar: VII (2+2), VIII (2+2)


UVOD. Osnovne statističke metode. Posmatrački materijal. Galaktički koordinatni sistem. Fotometrijski sistem zvezdanih veličina. Spektralna klasifikacija zvezda. Pokazatelj boje, kolor eksces. Bolometrijske zvezdane veličine. Trigonometrijske paralakse zvezda. Sjaj zvezda. Dijagram spektar-sjaj. Fotometrijska rastojanja (Spektralne paralakse. Cefeidne paralakse. Fotometrijske paralakse. Fotometrijska rastojanja zvezdanih jata). Sopstvena kretanja. Radijalne brzine. Mase zvezda. Zavisnost "masa-sjaj". Međuzvezdani prostor. Izvori rendgenskog zračenja.

KINEMATIKA ZVEZDA. Prostorne brzine zvezda i njihove komponente. Kretanje Sunca. Metode određivanja kretanja Sunca. Određivanje apeksa Sunčevog kretanja. Statističke paralakse. Asimetrija kretanja zvezda. Pekularne brzine zvezda i njihova raspodela. Problemi rotacije Galaksije. Metode analize podataka o Galaksiji.

STRUKTURA GALAKSIJE. Istorija problema. Prvi modeli i toreme. Zvezdani pregledi. Funkcija sjaja. Zvezdana jata. Analitičke i numeričke metode određivanja gustine objekata u sistemu. Zvezdane asocijacije i kompleksi. Apsorpcija svetlosti u međuzvezdanoj sredini i metode njenog određivanja. Funkcije i gradijenti zvezdanih gustina. Masa Galaksije. Tipovi populacija. Struktura: aspiralna-grane, centralna-jezgro.

IZUČAVANJE GALAKSIJA. Klasifikacija, evoluciona i morfološka. Daljine. Dimenzije. Radijalne brzine i rotacija. Masa. Populacije galaksija i jata galaksija. Prividna raspodela galaksija. Metagalaksija.

DINAMIKA ZVEZDANIH SISTEMA. Uvod. Zvezdani sistemi. Vreme relaksacije. Regularni procesi - evolucija. Iregularni procesi - raspadi. Osnovne jednačine sistema bez sudara. Stabilnost zvezdanih sistema. Mase zvezdanih sistema.

PROBLEMI. Hronologija. Tablice. Publikacije. Koordinatni sistemi. Nebeska sfera. i sazvežđa. Klasifikacija. Projekcija.


[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]