Наставни плановиНови наставни планови

Акредитоване студије, од шк. 2022/23.

Акредитоване студије, од шк. 2015/16.

Акредитоване студије, од шк. 2009/10.


Наставни планови у прелазном периоду

У складу са Болоњском декларацијом, студенти уписани шк. 2006/07 - 2008/09.


Стари наставни планови