Студентска пракса на Видојевици


Студентска пракса на Видојевици одржава се од 2012. године на Астрономској станици Видојевица (http://vidojevica.aob.rs/), недалеко од Прокупља. На локацији се налазе телескоп Недељковић од 60 цм и телескоп Миланковић од 1.4 м. Учесници праксе су студенти Катедре за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду и Департмана за физику Природно-матаматичког факултета Универзитета у Новом Саду, уз стручно водство наставника и сарадника ове две институције и Астрономске опсерваторије у Београду.

Учесници студентске праксе на Видојевици 2013. године.