>> O KATEDRIDanas ne raspolažemo pouzdanim podacima o početku visokoškolske nastave astronomije u Srbiji XIX veka. Interesovanja za ovu naučnu disciplinu je svakako bilo. O tome svedoče razni prevodi ili prerade astronomskih tekstova u listovima, časopisima, kalendarima, ili čak i posebnim knjižicama i brošurama, još oko sredine pretprošlog veka. Setimo se da je u to vreme sav obrazovani svet Evrope bio pod dubokim utiskom pronalaska Neptuna "vrhom pera"...

dalje


>> Nastavno osoblje


Bojan Arbutina Bojan Arbutina Dragana Ilić Dragana Ilić Bojan Novaković Bojan Novaković Dušan Onić Dušan Onić Dušan Marčeta Dušan Marčeta Viktor Radović Viktor Radović Dejan Urošević Dejan Urošević Vladimir Zeković Vladimir Zeković Vladimir Đošović Vladimir Đošović Anđelka Kovačević Anđelka Kovačević Olga Atanacković Olga Atanacković Stanislav Milošević Stanislav Milošević Dušan Vukadinović Dušan Vukadinović Aleksandra Ćiprijanović Aleksandra Ćiprijanović Gore, sleva nadesno: Dragana Ilić, Aleksandra Ćiprijanović, Dušan Vukadinović, Stanislav Milošević, Anđelka Kovačević, Olga Atanacković, Vladimir Đošović, Vladimir Zeković i Dejan Urošević. Dole: sleva nadesno: Viktor Radović, Dušan Marčeta, Dušan Onić, Bojan Novaković i Bojan Arbutina. Slikano prilikom 170. sednice Katedre za astronomiju, 13. septembra 2019.
dalje

>>  Serbian Astronomical Journal


Serbian Astronomical Journal je nastavak časopisa Bulletin Astronomique de Belgrade (1992–1998) koji je nastao spajanjem časopisa Bulletin de l'Observatoire Astronomique de Belgrade (1936–1991) i Publications of the Department of Astronomy (1969–1990). Pod sadašnjim imenom izlazi od 1998. godine. Časopis zajednički izdaju Astronomska opservatorija u Beogradu i Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izlazi dva puta godišnje – u junu i decembru.

dalje


Webmail


MASS

Erasmus+ master program iz astrofizike

osoba voli Katedru za astronomiju!