THE CALCULUS OF ASTRONOMICAL OBSERVATIONS
Profession: Graduated Astrophysicist, Astronomer
V Semester 2+3, VI Semester 2+3


1.Interpolation of fast changable ephemerides. Theoretical and real errors of interpolation by Lagrange's polynomies, cubic spline and trigonometric poynomies.

2.Inverse interpolation of ephemerides.

3.Primena poznatih metoda numeričke integracije za računanje koeficijenata Fourier-ovih polinoma kojima se izravnavaju astronomska posmatranja Sunčeve aktivnosti, periodičnih promena sjaja nebeskih tela i slično.

4.Efikasnost izravnanja različitih astronomskih posmatranja poznatim metodama: metodom najmanjih kvadrata, metodom kubnih splajnova i metodom Whittaker-Robinson-Vondrak-a.

5.Metoda Whittaker-Robinson-Vondrak-a i filtriranje oscilatornih promena posmatranih funkcija.

6.Rešavanje velikih sistema jednačina. Numerička tačnost nepoznatih i iterativni postupak poboljšanja tačnosti rešenja.Nepotpuni sistemi jednačina i specijalne metode za njihovo rešavanje.

7.Aproksimacije sekularnih promena ortogonalnim polinomima i Ficher-ov kriterijum za odredjivanje najvišeg stepena polinoma.

8.Normalna raspodela verovatnoće za jednu i viće slučajnih promenljivih. Bajesova teorema i račun najverovatnijih iznosa parametara raspodele iz posmatranja.

9.Empirijske raspodele verovatnoće odabranih vrsta astronomskih posmatranja i njihovo uporedjenje sa pretpostavljenim teorijskim raspodelama. Kriterijumi saglasnosti:Kolmogorov-a,Pearson-a i Mizes-a.

10.Homogenost posmatračkih podskupova:kriterijumi Student-a,Wilcoxon-a i Ficher-a.

11.Identifikacija grubih grešaka posmatranja:objektivno i subjektivno odredjivanje granica intervala poverenja.

12.Identifikacija sistematskih promena posmatrane slučajne promenljive:Abbe-ov kriterijum.

13.Statističko ispitivanje zavisnosti izmedju poznatih astronomskih i geofizičkih pojava:Sunčeva aktivnost i poremećaji geomagnetnog polja, paralaksa i sopstveno kretanje zvezde, masa i apsolutni sjaj zvezde,perioda i sjaj Cefeide, itd.

14.Identifikacija oscilatornih promena u posmatračkim serijama.Periodogramska i spektralna analiza:direktne Fourier-ove transformacije i transformacije autokovarijantne funkcije slučajnog procesa. Vremenska ograničenost posmatračkih serija i neželjeni efekti.Metode Blackman-a i Tukey-a,Hamming-a i druge.

15.Svaka metodska jedinica se uvežbava na PC računarima uz upotrebu
FORTRAN-a.The translation is in process!
[main] [history] [staff] [teaching] [science] [contact] [links] [syllabus] [serbian]