OBRADA ASTRONOMSKIH POSMATRANJA
smer: astronomija, astrofizika
semestar: V (2+3), VI (2+3)


1.Interpolacija brzo promenljivih efemerida. Teorijske i realne greške interpolacije Lagrange-ovim polinomima,kubnim splajnovima i trigonometrijskim polinomima.

2.Inverzna interpolacija efemerida.

3.Primena poznatih metoda numeričke integracije za računanje koeficijenata Fourier-ovih polinoma kojima se izravnavaju astronomska posmatranja Sunčeve aktivnosti, periodičnih promena sjaja nebeskih tela i slično.

4.Efikasnost izravnanja različitih astronomskih posmatranja poznatim metodama: metodom najmanjih kvadrata, metodom kubnih splajnova i metodom Whittaker-Robinson-Vondrak-a.

5.Metoda Whittaker-Robinson-Vondrak-a i filtriranje oscilatornih promena posmatranih funkcija.

6.Rešavanje velikih sistema jednačina. Numerička tačnost nepoznatih i iterativni postupak poboljšanja tačnosti rešenja.Nepotpuni sistemi jednačina i specijalne metode za njihovo rešavanje.

7.Aproksimacije sekularnih promena ortogonalnim polinomima i Ficher-ov kriterijum za odredjivanje najvišeg stepena polinoma.

8.Normalna raspodela verovatnoće za jednu i viće slučajnih promenljivih. Bajesova teorema i račun najverovatnijih iznosa parametara raspodele iz posmatranja.

9.Empirijske raspodele verovatnoće odabranih vrsta astronomskih posmatranja i njihovo uporedjenje sa pretpostavljenim teorijskim raspodelama. Kriterijumi saglasnosti:Kolmogorov-a,Pearson-a i Mizes-a.

10.Homogenost posmatračkih podskupova:kriterijumi Student-a,Wilcoxon-a i Ficher-a.

11.Identifikacija grubih grešaka posmatranja:objektivno i subjektivno odredjivanje granica intervala poverenja.

12.Identifikacija sistematskih promena posmatrane slučajne promenljive:Abbe-ov kriterijum.

13.Statističko ispitivanje zavisnosti izmedju poznatih astronomskih i geofizičkih pojava:Sunčeva aktivnost i poremećaji geomagnetnog polja, paralaksa i sopstveno kretanje zvezde, masa i apsolutni sjaj zvezde,perioda i sjaj Cefeide, itd.

14.Identifikacija oscilatornih promena u posmatračkim serijama.Periodogramska i spektralna analiza:direktne Fourier-ove transformacije i transformacije autokovarijantne funkcije slučajnog procesa. Vremenska ograničenost posmatračkih serija i neželjeni efekti.Metode Blackman-a i Tukey-a,Hamming-a i druge.

15.Svaka metodska jedinica se uvežbava na PC računarima uz upotrebu
FORTRAN-a.

[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]