Profesori Katedre u penziji

dr Branislav Ševarlić 
dr Jovan Simovljević 
dr Mirjana Vukićević-Karabin 
dr Jovan Lazović 
dr Dragutin Đurović 
dr Ilija Lukačević (Katedra za mehaniku)
dr Jelena S. Milogradov-Turin [glavna] [istorija] [nastava] [nauka] [oglasna tabla] [kontakt] [linkovi] [english]