Projekti

Internet prezentacija Katedre za astronomiju

    Prvu prezentaciju Katedre za astronomiju napravio je profesor dr.Stevo Šegan, 1998. godine, za potrebe CD ROM-a koji je objavljen povodom proslave 125 godina Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ta prezentacija poslužila je kao prvi korak u projektu pravljenja Internet prezentaciju Katedre.
    Na početku su, u skladu sa mogućnostima koje Internet nudi, zacrtana tri osnovna cilja: predstaviti strukturu i aktivnosti Katedre, informisati nastavnike i studenate o aktuelnim dešavanjima na Katedri i omogućiti kontakt sa Katedrom putem mreže.
    Iako su zadržana mnoga vizuelna rešenja iz prve prezentacije, napravljena je potpuno nova struktura podataka, dok je sadržaj dopunjen i delimično promenjen. Pri izradi prezentacije korišćene su sasvim jednostavne tehnike koje dozvoljava osnovni HTML kod.
    Jedna od osnovnih osobina današnje tehnologije i samog Interneta su brz razvoj i stalne promene. Svaka ozbiljna Internet prezentacija nikada ne može biti "konačno" završena, već se mora takvim uslovima neprekidno prilagođavati. Plan daljeg rada na prezentaciji Katedre za astronomiju ima dve faze. Prva podrazumeva rad na kompletiranju podataka i uhodavanje osoblja koje prezentaciju održava, dok se druga faza odnosi na otvaranje novih grana prezentacije u skladu sa potrebama, kao i menjanje prezentacije u skladu sa zahtevima koje će postavljati i mogućnostima koje će pružati novi softveri.  (Nikola Vitas)

[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka]

[oglasna tabla] [kontakt] [linkovi] [english]