POLOŽAJNA ASTRONOMIJA
smer: astronomija
semestar: III (2+4), IV (2+2)


1.Redukcije astronomskih posmatranja. Račun efemerida.

2. Refrakcija. Približni izrazi za refrakciju. Refrakcija u radijalno-simetričnoj atmosferi. Diferencijalna jednačina refrakcije. Tablice refrakcije.

3. Paralaksa. Oblik i dimenzije Zemlje. Koordinate tačke na Zemlji. Dnevna paralaksa. Uticaj dnevne paralakse na ekvatorske i horizontske koordinate. Godišnja paralaksa. Uticaj godišnje paralakse na ekliptičke i ekvatorske koordinate. Princip određivanja paralaksi zvezda.

4. Aberacija. Osnovni obrasci specijalne teorije relativnosti. Relativističko i klasično objašnjenje pojave aberacije. Vekovna aberacija. Godišnja aberacija i njen uticaj na ekvatorske i ekliptičke koordinate. Dnevna aberacija i njen uticaj na ekvatorske koordinate. Planetska aberacija.

5. Precesija. Primene osnovnih ravni. Ojlerovi uglovi. Uticaj precesije na pravougle koordinate. Približni i strogi obrasci za uticaj precesije na koordinate zvezda.

6. Nutacija. Nutacija u longitudi i nutacija u nagibu. Rotaciona matrica nutacije. Uticaj nutacije na ekvatorske koordinate zvezda. Zajednički uticaj precesije i nutacije. Računanje zvezdanog vremena za Griničku ponoć.

7. Sopstveno kretanje zvezda. Vektor sopstvenog kretanja. Direktne promene sopstvenog kretanja. Precesione promene sopstvenog kretanja.

8. Račun prividnih položaja. Račun položaja Sunca, Meseca i planeta. Redukcione veličine. Račun prividnih položaja zvezda.
[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]