METODIKA NASTAVE I ISTORIJA ASTRONOMIJE
smer: astrofizika
semestar: I (2+2), II (2+2)


METODIKA NASTAVE ASTRONOMIJE.
Zadaci astronomije, njen višestruki značaj i povezivanje sa drugim naukama. Nastava kao vaspitno-obrazovni proces. Didaktički principi i pravila. Tipovi nastave i osnovni oblici. Zadaci nastave astronomije. Nastavni plan i program. Organizacija nastave astronomije. Nastavni metodi. Astronomska učila. Računski zadaci. Praktični zadaci i posmatranja. Metodska uputstva za najvažnije metodske jedinice. Problemska nastava u astronomiji. Priprema nastavnika. Provera znanja i ocenjivanje znanja i umenja učenika. Metodika obrade izabranih tema. Organizovanje slobodnih aktivnosti i praktičnih radova. Kratak pregled razvoja nastave astronomije u Srba.

ISTORIJA ASTRONOMIJE.
Počeci astronomske nauke u Kini, Egiptu i Mesopotamiji. Stonhendž. Astronomija starih Grka zaključno sa Aristotelom. Aleksandrijska škola (Aristarh, Apolonije, Eratosten, Hiparh, Ptolemaj). Srednjevekovna astronomija (arapska astronomija, zapadnoevropska i vizantijska astronomija), Preporod u astronomskoj nauci (Kopernik, Tiho, Kepler, Galilej, Hajgens, Njutn). Početak naglog razvitka praktične astronomije (Remer, Halej, Flemstid, Bredli, Majer, Lakaj, Maskelajn). Početak razvoja teorijske astronomije (Bernuli, Ojler, Klero, Dalamber, Lagranž, Laplas). Premeri Zemlje. Određivanje astronomske jedinice. Počeci zvezdane astronomije (Heršel). Otkrića novih velikih planeta (Heršel, Adams, Leverje, Lovel, Tombo) i malih planeta (Piaci, Gaus, Olbers, Kirkvud, Kojper). Razvoj meteoritike (Hladni, Stojković). Razvoj teleskopa: refraktora (Dolond, Fraunhofer, Fuko, Klark) i reflektora (Gregori, Njutn, Heršel), sve do današnjih dana (adaptivna optika, višestruka ogledala, satelitski teleskop). Dalje napredovanje posmatračke astronomije (Besel, Struve, Pikering). Dalji razvoj nebeske mehanike (Adams, Leverje, Njukomb, Poenkare). Početak razvoja astrofizike (Kirhof, Drejper, Lokjer, Žansen). Početak razvoja galaktičke astronomije (Livit, Šepli, Ort, Bade). Napredak u izučavanju Sunca (Švabe, Karington, Hejl, Bebkok). Početak razvoja vangalaktičke astronomije (Habl, Hjumason, Bade, Sendidž, Šmit). Početak razvoja teorije strukture i evolucije zvezda (Švarcšild, Saha, Edington, Pejn-Gapoškin, Čandrasekhar, Bete). Rađanje radio-astronomije (Janski, Reber, Hej, Halst). Razvoj vanatmosferske astronomije. Astronautička era. Razvoj neoptičke astronomije. Razvoj kosmogonije (Kant, Laplas, Džins, Oparin, Alfven, savremene hipoteze). Stvaranje naučne kosmologije (Gamov, Dike, Pibls, Gut, Linde). Astronomi dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Kratak pregled razvoja astronomije u Srba.

VEŽBE.
Računske i praktične vežbe. Praksa u nastavi: na fakultetu, u Planetarijumu, Istraživačkoj stanici Petnica i gimnaziji. Seminarski rad iz materije povezane sa unapredjenjem nastave astronomije u gimnaziji ili istorije astronomije.[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]