Наставно особље


ЗвањеКабинетТел. (+381 11)E-пошта (@matf.bg.ac.rs)
 
др Олга М. Атанацковић редовни професор 809/1 2027 824 olga
др Дејан В. Урошевић редовни професор 809/4 2027 827 dejanu
др Лука Ч. Поповић редовни професор (са 10% радног времена) 809/2 2027 825 lpopovic
др Анђелка Б. Ковачевић ванредни професор 809/2 2027 825 andjelka
др Драгана Ј. Илић ванредни професор 809/2 2027 825 dilic
др Бојан Р. Арбутина ванредни професор, шеф Катедре 809/4 2027 827 arbo
др Тијана С. Продановић ванредни професор (са 10% радног времена) 809/2 2027 825 prodanvc
др Бојан С. Новаковић доцент 809/1 2027 824 bojan
др Душан Онић доцент 809/2 2027 825 donic
др Душан Марчета доцент 809/3 2027 826 dmarceta
др Виктор Радовић асистент са докторатом 809/1 2027 824 rviktor
Станислав Милошевић асистент 809/2 2027 825 stanislav
Владимир Ђошовић асистент 809/3 2027 826 vladimir_djosovic
Наташа Павлов сарадник у настави 809/3 2027 826 natasa_pavlovНаучно особље


ЗвањеКабинетТел. (+381 11)E-пошта (@matf.bg.ac.rs)
 
др Михаило Мартиновић научни сарадник (на одсуству) 809/3 2027 826 mihailo_martinovic
др Милица Вучетић научни сарадник 809/4 2027 827 mandjelic
др Марко Павловић научни сарадник (на одсуству) 809/4 2027 827 marko
др Владимир Зековић научни сарадник 809/4 2027 827 vlada
Кристина Рацковић-Бабић истраживач-приправник 809/1 2027 824 kristina_rackovic
Исидора Јанков истраживач-приправник 809/2 2027 825 isidora_jankov
Марко Фенучи истраживач-приправник 809/1 2027 824 marco_fenucci