Историја


Професори Катедре у пензији

Захарије Бркић 
Бранислав Шеварлић
Јован Симовљевић
Мирјана Вукићевић-Карабин
Јован Лазовић
Драгутин Ђуровић
Илија Лукачевић (Катедра за механику)
Јелена Милоградов-Турин
Трајко Ангелов 
Мике Кузманоски 
Надежда Пејовић


Бивши чланови Катедре

Јован Скуљан
Милан Вулетић
Мирко Нагл
Предраг Пуношевац
Златко Ћатовић
Јелена Петровић
Тамара Плавшин
Катарина Ковач
Никола Витас
Иштван Винце
Стево Шеган