Novosti


šk. 2018/19. | 2017/18.| 2016/17.| 2015/16.| 2014/15.| 2013/14.| 2012/13.| 2011/12.| 2010/11.| 2009/10. | 2008/09. | 2007/08.19/11/2018/11:00

Vladimir Đošović, Matematički fakultet u Beogradu
(ciklus predavanja u Kolarčevoj zadužbini "Podsticaj kreativnim i istraživačkim idejama mladih", mala sala, 18h)
• 30. novembar, "Nastanak planetnih sistema"