Udžbenici i monografije1. Petar M. Đurković, Branislav M. Ševarlić i Zaharije M. Brkić: Determination de latitude de l'Observatoire astronomique de Belgrade, 1947, Publ. Astron. Obs. Belgrade 4, 1951.

2. Vojislav Mišković: Zbirka rešenih zadataka iz opšte astronomije [prvi deo], izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1956.

3. Branislav M. Ševarlić: Sur le probléme de la variation des latitudes et du mouvement du pôle instantané de rotation à la surface de la Terre, Publ. Astron. Obs. Belgrade 5, 1957.

4. Vojislav V. Mišković: Opšta astronomija - I deo: Sferna trigonometrija, izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1960.

5. Zaharije M. Brkić: Contribution aux études des influences systématiques à la détermination astronomique de l'heure, Publ. Astron. Obs. Belgrade 7, 1961.

6. Branislav M. Ševarlić: Variations de la latitude de l'Observatoire astronomique de Belgrade de 1949.0 - 1957.0, Publ. Astron. Obs. Belgrade 8, 1961.

7. Branislav M. Ševarlić: Contribution a l'etude des variations de la latitude de Belgrade, Publ. Astron. Obs. Belgrade 9, 1961.

8. Vojislav V. Mišković: Hronologija astronomskih tekovina II, izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, Beograd, 1976.

9. Jovan Lazović: Osnovi teorije kretanja Zemljinih veštačkih satelita, izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1976.

10. Jovan L. Simovljević: Osnovi teorijske astronomije, izdavač Građevinska knjiga, Beograd, 1977.

11. Milutin Milanković: Istorija astronomske nauke od njenih prvih početaka do 1727. [reprint drugog izdanja iz 1954], izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1979. (141 strana).

12. Dragutin Đurović: Matematička obrada astronomskih posmatranja, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, izdavač IŠRO "Privredno-finansijski vodič", Beograd, 1979. (346 strana).

13. Milutin Milanković: Osnovi nebeske mehanike, treće izdanje, izdavač Naučna knjiga, 1980. (97 strana).

14. Branislav M. Ševarlić i Zaharije M. Brkić: Opšta astronomija: osnove klasičnih astronomskih disciplina za studente Prirodno-matematičkog fakulteta, drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje, izdavač Naučna knjiga, 1981. (601 strana).

15. Branislav M. Ševarlić: Istorija astronomske nauke od Njutnovog doba do naših dana, izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenski zavod za produktivnost rada, Beograd, 1986. (194 strane).

16. Milutin Milanković: Osnovi nebeske mehanike, četvrto izdanje, izdavač Naučna knjiga, 1988. (97 strana).

17. Milivoje J. Rakić: Praktična astrofizika: skripta, Univerzitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 1988. (97 strana).

18. Mirjana Vukićević-Karabin: Teorijska astrofizika, izdavač Naučna knjiga, Beograd, 1994. (303 strane).

19. Milutin Milanković: Nebeska mehanika, serija "Predavanja na Beogradskom univerzitetu", izdanje Zadužbine Luke Ćelovića-Trebinjca, Beograd, 1935, novo-retrospektivno-neizmenjeno izdanje Vesta Co. Beograd, 1995. (218 strana).

20. Milutin Milanković: Nebeska mehanika i Istorija astronomske nauke od njenih prvih početaka do 1727.; redaktor M. Dimitrijević, serija "Izabrana dela/Milutin Milanković, knj. 3.", izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997. (464 strane).

21. Robin M. Grin: Astronomija: klasika u novom ruhu, serija "Predavanja na Beogradskom univerzitetu", u prevodu S. Šegana, N. Pejović i Z. Ćatovića, izdavač Vesta Company, Beograd, 1998. (388 strana).

22. Mirjana Vukićević-Karabin i Olga Atanacković-Vukmanović: Opšta astrofizika, izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

23. Dragana Ilić: Aktivna galaktička jezgra: primer galaksije MRK 817, izdavač Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006.

24. Dejan Urošević i Jelena Milogradov-Turin: Teorijske osnove radio-astronomije, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 2007.

25. Anđelka Kovačević: O određivanju masa asteroida, izdavač Zadužbina Andrejević, Beograd, 2008.

26. Mirjana Vukićević-Karabin i Olga Atanacković-Vukmanović: Opšta astrofizika, drugo izdanje, izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

27. Trajko Angelov: Zvezdana astronomija, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 2013.

28. Anđelka Kovačević: Astrobiologija, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 2016.

29. Olga Atanacković: Astronomija, udžbenik za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, izdavač Klett, Beograd, 2016.

30. Luka Č. Popović i Dragana Ilić: Aktivna galaktička jezgra, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 2017.

31. Bojan Arbutina: Evolution of supernova remnants, Publ. Astron. Obs. Belgrade 97, 2017.

32. Mihailo Martinović i Stevo Šegan: Odabrani tekstovi iz astronomije, izdavač Matematički fakultet, Beograd, 2018.