Nastavni planoviNovi nastavni planovi

Akreditovane studije, od šk. 2022/23.

Akreditovane studije, od šk. 2015/16.

Akreditovane studije, od šk. 2009/10.


Nastavni planovi u prelaznom periodu

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, studenti upisani šk. 2006/07 - 2008/09.


Stari nastavni planovi