Istorija


Profesori Katedre u penziji

Zaharije Brkić 
Branislav Ševarlić 
Jovan Simovljević 
Mirjana Vukićević-Karabin 
Jovan Lazović 
Dragutin Đurović 
Ilija Lukačević (Katedra za mehaniku)
Jelena Milogradov-Turin 
Trajko Angelov 
Mike Kuzmanoski 
Nadežda Pejović
Olga Atanacković


Bivši članovi i saradnici Katedre

Jovan Skuljan
Milan Vuletić
Mirko Nagl
Predrag Punoševac
Zlatko Ćatović
Jelena Petrović
Tamara Plavšin
Katarina Kovač
Nikola Vitas
Ištvan Vince
Stevo Šegan
Aleksandra Ćiprijanović
Marko Pavlović
Mihailo Martinović
Viktor Radović