dr Trajko Angelov

redovni profesor u penziji


E-mail: trajkoa@matf.bg.ac.rs


Bibliografija


Pogledajte bibliografiju.

Odabrani naučni radovi:


T.Angelov:
INFLUENCE ON VISCOSITY ON THE THERMAL INSTABILITY,
1989, Publications of the Department of Astronomy, 17, 27
T.Angelov:
SOME CORRELATIONS FOR MASSIVE MS STARS,
1994, Bull. Astron. Belgrade, 150, 23


Biografija


Rođen je 9.8.1945. godine u Velesu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Prirodno-matematički fakultet (grupa astronomija) upisao se školske 1964/65. godine i na smeru astrofizika diplomirao 9.1.1969. godine. Od 1.2.1969. godine do 1.6.1970. radio je na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu (prvo u grupi za relativne koordinate, a zatim u astrofizičkoj grupi). Prvog juna 1970. godine primljen je, u zvanju asistenta, na Institut za astronomiju PMF-a u Beogradu (sadašnja Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta) gde je, sa prekidom odsluženja vojnog roka (16.12.1972.-27.11.1973.), ostao do danas. Poslediplomske studije astrofizičkog smera upisao je školske 1970/71. i završio 20.10.1972. godine odbranivši magistarski rad Prilog izučavanju modela zvezda na stadijumu reakcija vodonika. U toku 1977/78. godine proveo je 10 meseci na Ondžejovskoj astronomskoj opservatoriji u Čehoslovačkoj gde je radio na svojoj doktorskoj disertaciji pod nazivom Prilog teoriji zvezdanih omotača. Disertaciju je završio 1980. godine i odbranio je na Institutu za astronomiju PMF-a u Beogradu 27.2.1981. Za docenta u Institutu za astronomiju izabran je 1.10.1981. godine za predmete Zvezdana astronomija i Struktura i evolucija zvezda. Za vanrednog profesora, za iste predmete, izabran je 1.3.1991. godine, a za redovnog 14.6.1996. godine.

Kao asistent je držao vežbe iz Opšte astronomije, Opšte astrofizike i Teorijske astrofizike. Kao docent i vanredni profesor držao je i vežbe iz kurseva za koje je biran i iz Teorijske astrofizike (poslednje vežbe i predmet Struktura i evolucija zvezda na Katedri za astronomiju uvedeni su izborom T. Angelova za asistenta i kasnije za nastavnika). Na osnovnim studijama astrofizike predaje predmete za koje je biran, a od školske 1996/97. i predmet Osnovi astrofizike za studente fizike A smera. Na poslediplomskim studijama vodi nastavu iz Fizike zvezda (na smeru 'astrofizika') i Galaktičke spiralne strukture (na smeru 'zvezdana astronomija'). Napisao je udžbenik Galaktička zvezdana astronomija (u štampi), pripremio zadatke koji čine integralni deo udžbenika Teorijska astrofizika (M. Vukićević-Karabin, 1994) i završava Zbirku rešenih zadataka iz strukture i evolucije zvezda (atmosfere - fotosfere - unutrašnja struktura - modeli - evolucija).

Naučnim radom bavi se u oblastima teorijske astrofizike (struktura i evolucija zvezda, zvezdani omotači) i zvezdane astronomije (struktura Galaksije, spiralni talasi gustine, stabilnost). Objavio je 23 naučna i 8 stručnih radova i imao 11 saopštenja na naučnim skupovima.

Dr Trajko Angelov je bio član u komisijama za pregled, pisanje izveštaja i odbranu više magistarskih i doktorskih disertacija (rukovodilac je dva magistarska rada), redovan je saradnik IS Petnica i angažovan je u popularizaciji astronomske nauke (naučne tribine, Kolarčev narodni univerzitet). Član je Međunarodne astronomske unije (komisija za Strukturu i evoluciju zvezda) od 1982. godine, i Uređivačkog odbora časopisa Bull. Astron. Belgrade (od 1998. pod nazivom Serb. Astron. J.). U dva mandata bio je član Saveta Matematičkog fakulteta i upravnik Instituta za astronomiju.